Johnny-Boy Gomes

Credits: Bill Delaney, Steve Soderberg, Scott Dittrich, Tim Bonython, Herbie Fletcher, Hideaki Ishii, Tim Bonython, Chris Bystrom